ImageTool

ImageTool 3.0

Miễn phí
Processes, views and analyzes image file content
Người dùng đánh giá
4.1  (17 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.0.100 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Dan Wilcox, Brent Dove, Doss McDavid, David Greer
Collect, display, edit, analyze, process, compress, save and print grayscale and color images. Take advantage of rotation, flipping, magnification and other viewing operations. Work with over 22 common file formats including BMP, PCX, TIF, GIF and JPEG.
UTHSCSA ImageTool (IT) là do ảnh đang xử lý và phân tích chương trình cho Microsoft Windows 9x, Windows ME hay Windows NT. IT có thể đạt được, hiển thị, sửa đổi, phân tích, tiến trình này, nén, cứu và in mức xám và hình ảnh nhiều màu sắc.IT có thể đọc và viết ở 22 thường tập tin định dạng kể cả BMP, PCX, TIF, GIF và JPEG. Ảnh phân tích hàm bao gồm dimensional (khoảng cách, góc, vành đai, khu vực) và màu xám cân đo (điểm, đường và khu vực đồ tần xuất với những số liệu thống kê). ImageTool hỗ trợ chuẩn ảnh chấp chức năng như tương phản thao túng, mài sắc, làm mịn, phát hiện mép, trung vị lọc và spatial convolutions với tự xác định convolution mặt nạ. IT cũng đã xây dựng-trong scripting khả năng đó cho phép người dùng để thu repetitive việc và phát cứu tập lệnh automate ảnh phân tích.
ImageTool cung cấp cho hình học chuyển dạng như xoay, xoay, dọc lật ngang và kính lúp lên bốn tầng. Tất cả phân tích và xử lý hoạt động sẵn sàng bất cứ kính lúp yếu tố. Chương trình là một người đa tài liệu diện (MDI) ứng ủng hộ bất kỳ con số windows (ảnh) cùng lúc.
Thông tin được cập nhật vào: